Opći uvjeti internet prodaje voznih karata

 I.   OPĆI DIO

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje Panturist d.d. (u daljnjem tekstu: Panturist) na svojim internet stranicama www.panturist.hr pružati uslugu prodaje voznih karata. Panturist korisniku internet prodaje autobusnih karata (u daljnjem tekstu: korisnik) prije kupnje omogućava pregled relacija putovanja, moguće polaske i cijene.

Putem internet stranice Panturista, moguće je kupiti vozne karte 24 sata na dan, u tuzemstvu i inozemstvu. Kupnja karata je moguća sve dok je pri odabiru pojedine relacije navedena oznaka koja omogućuje kupnju.

 

II.   KUPNJA

Kupnja karata putem interneta moguća je bez registracije u sistemu internet prodaje. U tom slučaju sistem prodaje prije plaćanja zahtjeva od korisnika slijedeće podatke: Ime i prezime, e-mail adresu i unos sigurnosnog koda.

Kupnjom karte putem internet stranice www.panturist.hr korisnik izjavljuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima.

 

III.   PLAĆANJE I PREUZIMANJE

Plaćanje je moguće putem sljedećih kreditnih kartica: Maestro, Mastercard, Visa, American.

Po uspješno izvršenoj kupnji karte korisnik na svoju e-mail adresu prima potvrdu o kupnji karte koju je potrebno isprintati. Isprintana potvrda vrijedi kao karta.

Potvrda o kupnji je ujedno i račun. U slučaju da kupac želi originalni račun na ime tvrtke, takav račun će mu Panturist naknadno, izdati na zahtjev.

 

IV.   SIGURNOST KUPNJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 4.1. Sigurnost kupnje

Panturist kao sredstvo za sigurnost, pohranu i prijenos podataka, koristi 128-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena tvrtka.

Zaštitu i obradu kreditnih kartica osigurava banka koja omogućava plaćanje putem istih.

 

4.2. Zaštita osobnih podataka

Panturist će koristiti osobne podatke u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka te ih neće stavljati na raspolaganje trećim neovlaštenim osobama. Panturist može prikupljati i pohranjivati osobne podatke korisnika ukoliko mu ih korisnik dobrovoljno dostavi prilikom kupnje. Osobne podatke  korisnika Panturist će koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba korisnika. Panturist može bilježiti i prikupljati podatke o IP adresi korisnika internet prodaje, za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja ili unaprijeđivanja tehničkih aspekata prodaje putem interneta.

Panturist ne bilježi brojeve kreditnih kartica.

Za zaštitu podataka odgovoran je i sam korisnik, na način da je dužan voditi računa o tajnosti svog korisničkog imena i lozinke, ukoliko su mu dodijeljeni te koristiti odgovarajući antivirusni softver za zaštitu svog računala.

 

 V.   OBVEZE PANTURISTA I KORISNIKA

 5.1. Obveze Panturista

Panturist se obvezuje postupati u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Panturist će prodaju obavljati prema ovim Općim uvjetima, kvalitetno i u skladu sa standardima koji se primjenjuju za takvu vrstu prodaje.

Panturist ima uspostavljen sistem zaprimanja pritužbi i reklamacija te davanja dodatnih informacija i pojašnjenja. U tu svrhu moguće je koristiti e-mail adresu panturist@panturist.hr. Postupak obrade pritužbi je povjerljiv.

5.2. Obveze korisnika

Korisnik je dužan prilikom ulaska u autobus vozaču predočiti isprintanu potvrdu o kupnji karte putem interneta.

U slučaju da korisnik kupi putem interneta kartu s popustom, dužan je prilikom ulaska u autobus predočiti dokaz po kojoj osnovi ostvaruje pravo na popust. U slučaju da svoje pravo na ostvarivanje popusta ne može dokazati, vozač će mu naplatiti razliku u cijeni do pune cijene karte bez popusta.

U slučaju da je korisnik kupio povratnu autobusnu kartu s otvorenim datumom povratka, dužan je prije povratnog putovanja izvršiti rezervaciju mjesta u autobusu.

 

VI.   ISKLJUČIVA ODGOVORNOST KORISNIKA

Panturist nije odgovoran ako korisnik zakasni na polazak ili ako potvrdu o kupnji karte izgubi.

Panturist nije odgovoran ako korisnik navede pogrešnu e-mail adresu prilikom kupnje karte putem interneta.

 

VII.   POVRAT KUPLJENE KARTE

Za kartu kupljenu putem interneta nije moguće tražiti povrat novca i nije moguće mijenjati datum i vrijeme polaska. Kupnjom karte putem interneta odabir korisnika je konačan.

 

VIII.   ZAVRŠNE ODREDBE

Panturist zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, bez prethodnog upozorenja korisnika.

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju Opći uvjeti za prijevoz putnika i stvari autobusom društva Panturist d.d.

U Osijeku, 01.01.2015. godine

Za Panturist d.d.

Predsjednik Uprave

Dražen Divjak

 

 I.   OPĆI DIO

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje Panturist d.d. (u daljnjem tekstu: Panturist) na svojim internet stranicama www.panturist.hr pružati uslugu prodaje voznih karata. Panturist korisniku internet prodaje autobusnih karata (u daljnjem tekstu: korisnik) prije kupnje omogućava pregled relacija putovanja, moguće polaske i cijene.

Putem internet stranice Panturista, moguće je kupiti vozne karte 24 sata na dan, u tuzemstvu i inozemstvu. Kupnja karata je moguća sve dok je pri odabiru pojedine relacije navedena oznaka koja omogućuje kupnju.

 

II.   KUPNJA

Kupnja karata putem interneta moguća je bez registracije u sistemu internet prodaje. U tom slučaju sistem prodaje prije plaćanja zahtjeva od korisnika slijedeće podatke: Ime i prezime, e-mail adresu i unos sigurnosnog koda.

Kupnjom karte putem internet stranice www.panturist.hr korisnik izjavljuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima.

 

III.   PLAĆANJE I PREUZIMANJE

Plaćanje je moguće putem sljedećih kreditnih kartica: Maestro, Mastercard, Visa, American.

Po uspješno izvršenoj kupnji karte korisnik na svoju e-mail adresu prima potvrdu o kupnji karte koju je potrebno isprintati. Isprintana potvrda vrijedi kao karta.

Potvrda o kupnji je ujedno i račun. U slučaju da kupac želi originalni račun na ime tvrtke, takav račun će mu Panturist naknadno, izdati na zahtjev.

 

IV.   SIGURNOST KUPNJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 4.1. Sigurnost kupnje

Panturist kao sredstvo za sigurnost, pohranu i prijenos podataka, koristi 128-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena tvrtka.

Zaštitu i obradu kreditnih kartica osigurava banka koja omogućava plaćanje putem istih.

 

4.2. Zaštita osobnih podataka

Panturist će koristiti osobne podatke u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka te ih neće stavljati na raspolaganje trećim neovlaštenim osobama. Panturist može prikupljati i pohranjivati osobne podatke korisnika ukoliko mu ih korisnik dobrovoljno dostavi prilikom kupnje. Osobne podatke  korisnika Panturist će koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba korisnika. Panturist može bilježiti i prikupljati podatke o IP adresi korisnika internet prodaje, za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja ili unaprijeđivanja tehničkih aspekata prodaje putem interneta.

Panturist ne bilježi brojeve kreditnih kartica.

Za zaštitu podataka odgovoran je i sam korisnik, na način da je dužan voditi računa o tajnosti svog korisničkog imena i lozinke, ukoliko su mu dodijeljeni te koristiti odgovarajući antivirusni softver za zaštitu svog računala.

 

 V.   OBVEZE PANTURISTA I KORISNIKA

 5.1. Obveze Panturista

Panturist se obvezuje postupati u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Panturist će prodaju obavljati prema ovim Općim uvjetima, kvalitetno i u skladu sa standardima koji se primjenjuju za takvu vrstu prodaje.

Panturist ima uspostavljen sistem zaprimanja pritužbi i reklamacija te davanja dodatnih informacija i pojašnjenja. U tu svrhu moguće je koristiti e-mail adresu panturist@panturist.hr. Postupak obrade pritužbi je povjerljiv.

5.2. Obveze korisnika

Korisnik je dužan prilikom ulaska u autobus vozaču predočiti isprintanu potvrdu o kupnji karte putem interneta.

U slučaju da korisnik kupi putem interneta kartu s popustom, dužan je prilikom ulaska u autobus predočiti dokaz po kojoj osnovi ostvaruje pravo na popust. U slučaju da svoje pravo na ostvarivanje popusta ne može dokazati, vozač će mu naplatiti razliku u cijeni do pune cijene karte bez popusta.

U slučaju da je korisnik kupio povratnu autobusnu kartu s otvorenim datumom povratka, dužan je prije povratnog putovanja izvršiti rezervaciju mjesta u autobusu.

 

VI.   ISKLJUČIVA ODGOVORNOST KORISNIKA

Panturist nije odgovoran ako korisnik zakasni na polazak ili ako potvrdu o kupnji karte izgubi.

Panturist nije odgovoran ako korisnik navede pogrešnu e-mail adresu prilikom kupnje karte putem interneta.

 

VII.   POVRAT KUPLJENE KARTE

Za kartu kupljenu putem interneta nije moguće tražiti povrat novca i nije moguće mijenjati datum i vrijeme polaska. Kupnjom karte putem interneta odabir korisnika je konačan.

 

VIII.   ZAVRŠNE ODREDBE

Panturist zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, bez prethodnog upozorenja korisnika.

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju Opći uvjeti za prijevoz putnika i stvari autobusom društva Panturist d.d.

U Osijeku, 01.01.2015. godine

Za Panturist d.d.

Predsjednik Uprave

Dražen Divjak

-->
Newsletter