Najčešća pitanja i odgovori

Blue-question-mark

 

Ovdje možete dobiti odgovore na neka od Vaših najčešće postavljanih pitanja vezanih uz visine popusta, vrste karata, gubitak karte…

 

 

Gdje se može kupiti autobusna karta?

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama i sl.)
Iznimno, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:

 • ● kada se putnik ulazi u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik obavlja, ali na istom nije organizirana prodaja voznih karata;
 • ● na stajalištu gdje postoji organizirana prodaja karata, ako je došlo do privremenog prekida prodaje zbog kvara na sustavu za prodaju karata;
 • ● ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti da kupi voznu kartu na organizirano prodajno mjesto, jer bi došlo do kašnjenja linije u polasku.

Je li kartu dovoljno čuvati samo do ulaska u autobus?

Ne. Kartu ste obvezni čuvati čitavo vrijeme putovanja te ju pokazati na zahtjev kontrolora i voznog osoblja.

Zašto je potrebna rezervacija karte i što ona podrazumijeva?

Rezervacija karte odnosno mjesta u autobusu je nužna za sva putovanja koja su duža od 50 kilometara i bez nje nećete moći ući u autobus. Broj na rezevaciji karte (mjesta) podrazumijeva oznaku sjedišta na koje ćete se smjestiti po ulasku u autobus.

Koliko dugo vrijedi povratna karta?

Rok važenja povratne karte različit je od linije do linije, a jasno je naznačen na svakoj karti.

Karta postaje nevažeća nakon roka naznačenog na karti i nije moguće izvršiti povrat novca za neiskorišteni dio putovanja nakon isteka povratne karte.

Gdje i na koji način mogu rezervirati kartu?

Kartu možete rezervirati isključivo na prodajnom mjestu, i to na 3 načina:

 • ● osobno: dolaskom na prodajno mjesto najbliže mjestu Vašeg polaska
 • ● telefonom: pozivom na broj 031 638 580
 • ● e-mailom: na adresu informacije@panturist.hr (navesti ime i prezime osobe koja putuje, relaciju na kojoj se putuje, točan datum putovanja u polasku i točno vrijeme polaska autobusa).

Kada najranije odnosno najkasnije trebam rezervirati kartu?

Napraviti rezervaciju karte i kupiti voznu kartu možete najranije 30 dana prije polaska na put, a trebate najkasnije 1 sat prije polaska autobusa na tuzemnim i međunarodnim linijama.

Na linijama prema Jadranu u vrijeme turističke sezone (okvirno od 15.6. do 30.9.) i uoči blagdana na međunarodnim linijama, kada je migracija putnika najveća, rezervaciju i kartu poželjno je kupiti najmanje 2 dana prije polaska.

Ako putnik u ovom roku ne kupi voznu kartu i rezervaciju, prodajno mjesto koje je izvršilo rezervaciju ima pravo prodati istu drugom putniku bez ikakvih daljnjih obveza prema putniku koji nije kupio kartu i rezervaciju u gore navedenom roku. 

Mogu li s povratnom kartom u jednom smjeru putovati s jednim, a u povratku s drugim prijevoznikom?

Ne, osim u iznimnim slučajevima. Putovanje s povratnom voznom kartom mora se obaviti po istom prijevoznom pravcu i s istim prijevoznikom ili prijevoznikovim kooperantom.

Iznimno, ova mogućnost postoji ukoliko postoji poseban sporazum između prijevoznika na pojedinim trasama (npr. na liniji Osijek - Vinkovci putnik s povratnom ili mjesečnom studentskom kartom može koristiti sve polaske prijevoznika Panturist i Polet; na linijama Osijek-Slavonski Brod - Zagreb, Osijek – Babina Greda, Osijek-Vukovar i Osijek-Ilok svaki putnik s kupljenom povratnom kartom može povratno putovanje iskoristiti i polascima Čazmatrans Nova i Čazmatrans Vukovar). Za više informacija nazvati 031 638 580. 

Imam li pravo na povrat novca ukoliko odustanem od putovanja?

Putnik koji je kupio voznu kartu, a želi odustati od putovanja, ima pravo vratiti voznu kartu 2 sata prije početka putovanja na tuzemnim linijama, a za međunarodne linije 6 sati prije putovanja i zahtjevati povrat dijela uplaćenog iznosa.

Povrat dijela naplaćenog iznosa obavlja blagajna prijevoznika. Putniku se vraća uplaćeni iznos umanjen za troškove rezervacije i kolodvorske usluge i 10 % vrijednosti vozne karte (prijevoza).

Za izgubljenu voznu kartu, odnosno voznu kartu koja se vraća u roku kraćem od gore navedenih rokova odnosno nakon što je putovanje već započelo ili ako je putnik svojom krivicom otputovao autobusom drugog prijevoznika, naplaćeni iznos se ne vraća.

Imam li pravo na povrat novca ukoliko ne iskoristim povratno putovanje?

Ukoliko povratno putovanje nije iz opravdanih razloga obavljeno (bolesti i drugih slučajeva više sile), putnik može zatražiti vraćanje dijela plaćenog iznosa vrijednosti povratne karte najkasnije do isteka roka važenja iste karte, koji je naznačen na karti.

Vraćanje dijela plaćenog iznosa putnik mora zatražiti u mjestu gdje je karta prodana i u roku valjanosti te karte. U ovom slučaju putnik ima pravo na povrat razlike od vrijednosti uplaćenog iznosa za povratnu kartu i stvarne vrijednosti jednosmjerne karte umanjeno za 10 %.

Nakon isteka važenja povratne karte putnik gubi pravo na povrat novca za neiskorišteno povratno putovanje. 

Može li se produžiti rok važenja povratne karte?

Može, uz prethodni pisani zahtjev prijevozniku. Produženje roka valjanosti vozne karte može izvršiti samo ovlaštena osoba prijevoznika ukoliko je takav zahtjev od strane putnika postavljen u sljedećim rokovima: najranije 30 dana prije puta, a najkasnije 2 sata prije vožnje za tuzemne linije i najmanje 6 sati prije vožnje za međunarodne linije. Putniku se omogućava putovanje zamjenom rezervacije koju ovjerava ovlaštena osoba na prodaji karata za datum koji odredi putnik u situacijama pravodobno postavljenog zahtjeva.

Može li se za sve linije kupiti povratna karta?

DA. Povratnu kartu možete kupiti za sve linije, neovisno o dužini. Kupnjom povratne karte ostvarujete popust u odnosu na kupnju dvije jednosmjerne karte.

Izgubio/la sam mjesečnu kartu ili kartu Tarifna unija… što sad?

Ako putnik izgubi bilo koji dio karte Tarifna unija (Panturistovu čip kartu ili GPP-ovu gradsku kartu), dužan je gubitak odmah prijaviti na prodajno mjesto Panturista. Ukoliko putnik i dalje želi koristiti usluge prijevoza temeljem karte Tarifna unija, dužan je podnijeti zahtjev za izradu nove karte i platiti ju po važećem cjeniku prijevoznika.

Napominjeno da je svaka mjesečna karta, pa tako i karta Tarifna unija, vrijednosni i identifikacijski dokument, koji treba pažljivo čuvati i nikako zloupotrebljavati. U slučaju gubitka, trošak novog izdavanja zamjenske karte u potpunosti snosi putnik, osim ako se gubitak/uništenje karte dogodio krivicom prijevoznika. 

Imaju li djeca popust na cijenu vozne karte i u kojem iznosu? Do koje dobi ostvaruju popust?

Djeca u dobi do 4 godine ostvaruju 80% popusta, a djeca od 4 do 12 godina 50% popusta na tuzemnim Panturistovim linijama. Ova se povlastica ne odnosi na međunarodne linije, na kojima postoje popusti za različite dobne kategorije, ovisno o svakoj liniji (više informacija možete dobiti e-mailom na informacije@panturist.hr ili telefonom na broj 031 638 580).

Imaju li studenti popust na cijenu jednosmjerne i povratne karte i u kojem iznosu?

Na jednosmjernu kartu nema nikakvog popusta. Iznimno na trasi, Slavonski Brod – Zagreb studenti za Panturistove polaske mogu kupiti jednosmjernu kartu s 40% popusta, te na liniji Osijek-Imotski studenti ostvaruju popust od 30% na jednosmjernu kartu.

Općenito je pravilo da studenti ostvaruju popuste od 25% i 40% na povratnu kartu ovisno o dužini relacije i vrsti linije kojom putuju.

Za ostvarenje studentskog popusta potrebno je predočiti iksicu ili indeks kojima se dokazuje status studenta.

Imaju li umirovljenici popust na cijenu jednosmjerne i povratne karte i u kojem iznosu?

Na jednosmjernu kartu nema nikakvog popusta. Iznimno na trasi, Slavonski Brod - Zagreb umirovljenici za Panturistove polaske mogu kupiti jednosmjernu kartu s 40% popusta, te na liniji Osijek-Imotski osobe starije od 65 godina ostvaruju popust od 30% na jednosmjernu kartu

Općenito je pravilo da umirovljenici ostvaruju popuste od 20%-40% na povratnu kartu ovisno o dužini relacije i vrsti linije kojom putuju. 

Za više informacija obratite se našem prodajnom osoblju na  broj informacija 031 638 580. 

 

Karta Tarifna unija? Što je to Tarifna unija?

Tarifna unija je projekt povezivanja međumjesnog i gradskog prijevoza, pokrenut u prosincu 2009. godine od strane prijevoznika GPP d.o.o. i Panturist d.d.

Kupnjom karte Tarifna unija, putnik dobija dvije mjesečne karte:

 • Panturistovu čip mjesečnu kartu koju putnik validira u Panturistovim vozilima
 • GPP-ovu gradsku mjesečnu kartu (“butra”) koju putnik validira za vožnje autobusima i tramvajima na području zone I i II grada Osijeka

Obje su karte nerazdvojive i ne vrijede jedna bez druge – samo zajedno čine valjanu kartu!

Tarifna unija je, dakle, posebna vrsta mjesečne karte, koju je moguće kupiti samo za određene relacije i samo na prodajnim mjestima Panturista d.d.

Karta Tarifna unija prodaje se na samo za dolje navedene relacije. Na navedenim relacijama nije moguće kupiti drugačiju vrstu mjesečne karte, već isključivo kartu Tarifna unija.

Općina Bizovac Općina Petrijevci Općina Darda Općina Bilje Općina Antunovac Općina Ernestinovo
 • Bizovac – Osijek
 • Samatovci – Osijek
 • Habjanovci – Osijek
 • Novaki – Osijek
 • Cret – Osijek
 • Brođanci – Osijek
 • Petrijevci – Osijek
 • Satnica Valpovačka – Osijek
 • Darda – Osijek
 • Mece – Osijek
 • Bilje – Osijek
 • Kopačevo – Osijek
 • Lug – Osijek
 • Vardarac – Osijek
 • Antunovac – Osijek
 • Ivanovac – Osijek
 • Divoš – Osijek
 • Ernestinovo – Osijek
 • Laslovo – Osijek

Postoji li popust pri kupnji povratne karte i u kojem iznosu?

Na povratnu kartu se ostvaruje redovni popust u iznosu od 10% -20% ovisno o dužini relacije i vrsti linije kojom putuje.

Za više informacija obratite se našem prodajnom osoblju na  broj informacija 031 638 580. 

Je li moguće izgubiti pravo na povlasticu?

Da. Ukoliko se utvrdi zlouporaba povlastice, ista se može putniku oduzeti, odnosno odrediti vrijeme za koje je putnik ne može koristiti.

Mogu li ostvariti „popust na popust” odnosno dvije i više različitih vrsta povlastica?

Ne. Jedan popust isključuje pravo na drugi. Putnik može ostvariti pravo samo na jednu vrstu povlastice, iznimno, kod korištenja povratne vozne karte.

Mogu li ući/izići iz autobusa na bilo kojem stajalištu na putu?

Ne. Putnik može ući ili izići samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje, osim u slučaju više sile.

Blagajnik/vozač mi je kartu naplatio više od stvarne cijene. Kome da se obratim za povrat novca?

Putnik je dužan platiti iznos naznačen na voznoj karti odnosno na računu za kupljenu mjesečnu kartu. Naknadne reklamacije na izvraćeni iznos novca se ne uvažavaju.

Ukoliko se pak zbog tehničke pogreške u sustavu za prodaju karata dogovodi greška zbog koje je putniku zaračunata veća cijena karte od stvarne, povrat više naplaćene cijene putniku se odobrava na temelju pismenog zahtjeva kojeg dostavlja prijevozniku u roku od 8 dana. Isplata više uplaćenog iznosa se obavlja na blagajni kolodvora na kojem je putnik kupio kartu. 

Rečeno mi je da mi je zabunom naplaćena manja cijena karte. Jesam li dužan platiti razliku?

Naravno. Ako su cijene ili druge pristojbe nepravilno izračunate, putnik je dužan manje izračunatu cijenu nadoplatiti, a više obračunata cijena se vraća putniku. Manje zaračunatu cijenu naplaćuje vozno osoblje na licu mjesta.

Zatekli su me u autobusu bez karte…

Ukoliko kontrolno osoblje zatekne putnika u autobusu bez vozne karte ima pravo naplatiti kaznu u visini 100,00 Kn te pored te novčane kazne naplatiti i punu cijenu vozne karte od stajališta na kojem je putnik ušao do njegovog odredišta.

Ako se ne može utvrditi na kojem je stajalištu putnik otpočeo vožnju, naplaćuje mu se cijena vozne karte od početnog stajališta linije autobusa do odredišta u koje putnik putuje. 

Karta mi se uništila / izgubio sam je tijekom putovanja. Što sad?

Ukoliko se u autobusu zatekne putnik s uništenom ili krivotvorenom kartom, prijevoznik mu može naplatu izvršiti sukladno prethodnom odgovoru (100,00 kuna + puna cijena karte na predmetnoj relaciji).

Ukoliko se radi o uništenoj ili krivotvorenoj pretplatnoj karti, ista se oduzima putniku, a prijevoznik uz naknadu troškova od putnika može istome zabraniti daljnje izdavanje karte.

Putnik koji odbije platiti kaznu isključuje se iz putovanja, a ukoliko on to odbije vozno osoblje je o tome dužno obavijestiti najbližu policijsku postaju. 

Kada putnik može biti udaljen iz vozila?

Za vrijeme putovanja vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti putnika od daljnjeg putovanja na prvom stajalištu ako narušava red i mir u autobusu, ugrožava sigurnost prometa i ometa rad voznog osoblja.

U slučajevima isključivanja putnika radi naprijed navedenih razloga putnik nema pravo na povrat iznosa vozne karte od mjesta isključivanja do odredišta.

U isto vrijeme kada ga isključi iz daljnjeg putovanja vozno osoblje uručuje mu pripadajuću prtljagu. Putnik koji odbije platiti kaznu za vožnju bez vozne karte isključuje se iz putovanja, vozno osoblje je o tome dužno obavijestiti najbližu policijsku postaju. 

Zakasnio sam na avion/vlak jer se autobus pokvario za vrijeme vožnje. Imam li pravo na povrat troškova (avionske karte i sl.)?

Nažalost, ne. Sukladno članku 33. Općih uvjeta putovanja za štetu nastalu radi kašnjenja ili prekida putovanja ukoliko je do nje došlo iz objektivnih razloga ili više sile prijevoznik ne odgovara.

Je li pušenje u autobusu i u zatvorenim prostorima autobusnog kolodvora dopušteno?

Ne. Pušenje u autobusu, kao i u čekaonici autobusnog kolodvora je strogo zabranjeno za sve osobe koji se nalaze u autobusu odnosno na kolodvoru.

Čip mjesečna karta – što je, koliko vrijedi, oštećenje i gubitak karte…

Čip mjesečna karta je kartica koja se temelji na beskontaktnoj tehnologiji. Izdaje se uz jednokratnu naknadu prema važećem cjeniku prijevoznika, koja iznosi 25,00 kuna.

Pokazna i/ili čip vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o imatelju karte, vrsti karte te relaciji na kojoj se korisnik vozi. Izdaje se na određeno vrijeme naznačeno na pokaznoj karti odnosno sadržano na čipu uz naknadu ovisno o razdoblju i kategoriji osoba koje su je kupili.

Prodaja talona za mjesečnu kartu odnosno punjenje čip karte vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika.

U slučaju da u tijeku važenja čip karte, čip na istoj bude oštećen, uslijed čega se s istog ne mogu očitati podaci, putnik će uz naknadu u visini vrijednosti nove čip kartice, zamijeniti oštećenu čip voznu kartu novom, koja će važiti do datuma prethodne čip vozne karte. U slučaju gubitka pokazne vozne karte odnosno čip vozne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio. Putnik u slučaju gubitka čip karte može zatražiti izdavanje nove čip karte, koju plaća prema važećem cjeniku, uvećanom za izradu nove iskaznice.

Čip karta / mjesečna papirna karta je Vaš vrijednosni i identifikacijski dokument stoga pažljivo čuvajte svoju mjesečnu kartu.

Što je potrebno da bi se izradila čip mjesečna karta?

Kako bismo izradili Vašu čip mjesečnu kartu potrebno je na blagajnu prodajnog mjesta donijeti:

 • ● jednu fotografiju formata kao za osobnu iskaznicu
 • ● potvrdu ustanove kojom dokazujete status učenika odnosno redovnog studenta
 • ● popunjeni obrazac koji ćete prethodno podići na blagajni autobusnog kolodvora ili ga možete preuzeti ovdje.

Izrađenu kartu preuzimate na kolodvoru Panturista, na kojem ste predali zahtjev za izradu čip karte. 

-->

Informacije i rezervacije

Kontakt
Za detaljne informacije o rasporedu, cijenama karata i rezervacijama mjesta obratite se na brojeve telefona

Telefon: 060 353 353

Call centar: 072 660 660

E-mail:  info@autotrans.hr

Besplatni broj call centra:

0800 23 35 – broj za pozive iz Hrvatske

0800 1828 530 – broj za pozive iz Njemačke

E-mail: informacije@panturist.hr

Vozni red za željenu destinaciju možete vidjeti ovdje, a informacije, rezervacije karata i mjesta u autobusu možete izvršiti:

  • ● osobno (dolaskom na prodajno mjesto)
  • ● telefonom na broj 060 353 353; 0800 23 35
  • ● e-mailom na informacije@panturist.hr

Napomena: rezervaciju karte dobro je napraviti nekoliko dana prije putovanja, posebice u vrijeme ljetnih godišnjih odmora te praznika i blagdana.
Kod povratnog putovanja, rezervaciju mjesta u autobusu poželjno je napraviti odmah po dolasku u odredište.

 Online vozni red

Newsletter