Panturist se konkretno i mjerljivo obvezuje na stvaranje preduvjeta za održivi razvoj. Naša vizija je postati mjerilo organiziranja usluga održive i sigurne mobilnosti. Svakodnevno uključujemo održivi razvoj u naše aktivnosti, doprinoseći boljoj kvaliteti života za sve. To je naša obveza.

Panturist pruža uslugu javnog prijevoza putnika na način da preuzima odgovornost za putnika i okoliš.

Cilj Panturista je postati vodeći prijevoznik u Hrvatskoj u smislu ekološke osviještenosti.

Naša je zadaća razvijati poslovna rješenja koja su u skladu s očuvanjem okoliša te ih konstantno unaprjeđivati i preventivno djelovati kako bi se razina zagađenja smanjila.

Zeleni PanturistAktivnosti i ciljevi Panturista usmjereni ka očuvanju okoliša podrazumijevaju:

● Unaprjeđenja na našim ciljnim područjima: gorivo, kemikalije, voda, energija te zbrinjavanje otpadnih tvari. Rezultat je smanjena potrošnja te niži stupanj zagađenja.

● Usmjerenost na stalnu edukaciju naših djelatnika o važnosti ekološke svijesti koja će jamčiti njihovo sudjelovanje i puni angažman u aktivnostima vezanim za očuvanje okoliša.

● Usklađenost poslovnih aktivnosti s postojećim zakonskim propisima i normama koji se odnose na okoliš.

Zaštita okoliša ima stratešku važnost za Panturist i osnovni je preduvjet za održivi razvoj i dugoročnu konkurentsku prednost.

Okoliš je samo jedan – čuvajmo ga!

Panturist je posvećen:

● Podizanju svijesti o društvenoj odgovornosti kroz vlastito poslovanje

● Odgovorno postupanje

● Začetnik pogodnog klimatskog i ekološki održivog javnog prijevoza putnika

● Razmjena iskustava

● Podupire razmjenu dobrih poslovnih običaja
-->

Jeste li znali...

Earth
kada za svoj prijevoz koristite autobus, to znači u prosjeku:
  • 4 puta povoljniji prijevoz od osobnog automobila
  • 10 puta sigurniji način prijevoza od osobnog automobila
  • stvara 3 puta manje onečišćenja po preveženoj osobi
  • zauzima 30 puta manje javnog prostora
Newsletter