Purcasing a monthly card instead of one-way or a return tickets saves your money!

Even when you buy an individual monthly ticket – you save money!

For example, if you daily commute on the route Bizovac – Osijek – Bizovac, you make 40 km a day. Monthly average is 22 working days, which means that you make 880 km per month (22 days x 40 km). If you consider the average fuel consumption of 8.50 l/100 km, that means that you monthly spend 74.8 liters of fuel. 
If we multiply the consumption with an average fuel price of 8.50 HRK per liter, we get a monthly fuel cost of around 636 HRK.

Our monthly ticket on the same route costs 440 HRK. In addition, you get a bonus – a monthly ticket for city transport in Osijek! 

Using publictransportation you can save at least 200 HRK per month. Annual savings is 2.400 HRK. When we include the cost of depreciation, maintenance, vehicle registration, your savings would be even bigger!

 

Web ticket sale

(Hrvatski) Mjesečna karta - izrada

Za izradu mjesečne karte potrebno je predati:

  • ●  Jednu fotografiju – formata 34x45mm 
    (format za osobnu iskaznicu)
  • ●  Popunjeni zahtjev za izradu mjesečne karte 
    (Zahtjev za izradu mjesečne karte možete preuzeti na prodajnim mjestima Panturista  ili ga preuzeti ovdje)
  • ●  Potvrdu fakulteta odnosno srednje škole o upisu u akademsku godinu 2013/2014 (za učenike srednje škole i studente)

Napomena: izrada čip karte ne vrši se na prodajnom mjestu te je gore navedenu dokumentaciju potrebno predati minimalno 3 dana prije početka mjeseca odnosno prodaje za sljedeći mjesec.

 Najčešća pitanja i odgovori

Gubitak mjesečne karte

Ako putnik izgubi bilo koji dio karte Tarifna unija (Panturistovu čip kartu ili GPP-ovu gradsku kartu), dužan je gubitak odmah prijaviti na prodajno mjesto Panturista.

Ukoliko putnik i dalje želi koristiti usluge prijevoza temeljem karte Tarifna unija, dužan je podnijeti zahtjev za izradu nove karte i platiti ju po važećem cjeniku prijevoznika.

Napominjeno da je svaka mjesečna karta, pa tako i karta Tarifna unija, vrijednosni i identifikacijski dokument, koji treba pažljivo čuvati i nikako zloupotrebljavati.

U slučaju gubitka, trošak novog izdavanja zamjenske karte u potpunosti snosi putnik, osim ako se gubitak/uništenje karte dogodio krivicom prijevoznika.

 Najčešća pitanja i odgovori

Newsletter [iphorm id="19" name="Newsletter Sign Up"]